Přístup k elektronické poště v Karlíně

Před kliknutím na některou aplikaci v tabulce níže vezměte prosím na vědomí:
Aplikace a nastavení pro vyřizování pošty
Squirrelmail (Webmail) Roundcube Rainloop Konfigurace ostatních IMAP
a SMTP klientů

Konfigurace IMAP klienta:

Server: imap.karlin.mff.cuni.cz
Port: 993
Zabezpečení: SSL/TLS

Konfigurace SMTP serveru:

Server: smtp.karlin.mff.cuni.cz
Port: 25
Zabezpečení: STARTTLS
Poslední verze modifikovaná pro prostředí v Karlíně.
Při přechodu ze staré verze můžete být po prvním přihlášení dotázáni na vyplnění jména (pokud jej nemáte ve staré verzi vyplněno).
Modernější klient, než Squirrelmail. Moderní klient podobný Gmailu - přizpůsobený i pro použití na mobilech. Existuje demo verze na stránkách tvůrců. Toto je nastavení pro IMAP a SMTP klienty (Thunderbird, Outlook, Icedove,...)

V případě komentářů, nejasností či otázek neváhejte kontaktovat správu sítě (tel. 3206 nebo 3216).